Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje realizáciou operačných programov v oblasti regionálneho rozvoja, riadenia pomoci pre Bratislavský kraj a cezhraničnej spolupráce. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch cieľa Konvergencia. Oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci ROP sú miestne samosprávy, samosprávne kraje, zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl, zariadení sociálnych služieb atď. 

Operačný program Bratislavský kraj sleduje cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, zameraný na posilnenie regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Oprávnenými žiadateľmi príspevku sú hlavné mesto SR, mestské časti, obce kraja, malé a stredné podniky. 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EU, má pokrývať regióny nachádzajúce sa na hraniciach za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi.

Aktuality / Oznamy

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

22-05-2017
Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.

Spolupráca s NAKA priniesla prvý výsledok pri odhaľovaní korupcie

24-02-2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) víta spoluprácu s políciou a NAKA na odhaľovaní korupcie, ktorá priniesla prvé výsledky. Agentúra bude aj naďalej úzko spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v boji proti korupcii.

V materských školách pribudnú tisíce miest

24-01-2017
Naše ministerstvo prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Vďaka tomu pribudnú v škôlkach tisíce nových miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva naštartovalo čerpanie eurofondov, a realizuje ich transparentne a odborne

20-01-2017
Reakcia na medializovanú tlačovú konferenciu strany Sloboda a Solidarita: Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako jedno percento. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) od marca zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu. Od začiatku novembra spustilo šesť eurofondových výziev v hodnote 416 miliónov eur.

Drahokam synagógy v Trnave vstal z mŕtvych

16-12-2016
Focus - „Drahokam sa vždy drahokamom čistí,“ – táto metafora Pavla Országha Hviezdoslava otvárala výstavu akademického maliara pána Mariána Oravca v Galérii Jána Koniarka v Trnave

V Senici majú nové námestie, aj mladí umelci nové priestory

14-11-2016
FOCUS - V Senici má pobočku Európska komisia už šiesty rok. Podobných centier máme v SR dvanásť. Celkovo v EÚ je ich štyristo a všetky sa zameriavajú na mládež.

Ministerka Matečná podporila Európsky týždeň mobility, na rokovanie vlády prišla na bicykli

21-09-2016
Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná podporila alternatívny a ekologický spôsob cestovania v meste. Na rokovanie vlády cestovala z ministerstva na bicykli. Ministerstvo tiež podporilo kampaň Na bicykli do obchodu.

Kde deti aj dospelí žijú svoju rozprávku

11-08-2016
FOCUS – V Galante čakali tridsať rokov, kým sa ruina v centre mesta začala prebúdzať znova k životu. Hovoríme o renesančnom kaštieli, na ktorí sú všetci obyvatelia právom hrdí a ktorí vďaka eurofondom znova vstal takpovediac už z popola.

Cesty pre žaby chránia prostredie pre ľudí

02-08-2016
FOCUS - Čo by sa stalo, keby žiab nebolo? V prírode účinnejšie kynožia hmyz, než všetky ľudské chemické postreky. Expertom sú na komáre. Prispievajú k čistote vôd a sú v potravinovom reťazci dôležitým článkom pre zachovanie viacerých vzácnych vtáčích druhov.

Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom sveta

25-07-2016
FOCUS – Seňa obec v okrese Košice okolie v Košickom samosprávnom kraji žije aj problémami, ako z mladej generácie vychovať ľudí schopných sa sami o seba postarať v dnešnom často tak zložitom svete. Je to veľmi dôležité, veď dnes moderných učebných pomôcok ťažko naučíte v praxi sa uplatniť najmä deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvost

25-07-2016
FOCUS - Druhé najväčšie mesto Slovenska sa zviditeľnilo vďaka európskym fondom v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Metropola východu SR má 22 mestských častí, ku ktorým patrí aj Krásna. Tu sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré sú staršie než tie, ktoré sa viažu k samotným Košiciam. Krásna je pokladnicou nielen košickej, ale aj slovenskej histórie.

Nový domov pre opustených v Santovke

02-03-2016
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pomáhajú hradu a tak aj občanom v Kapušanoch

24-02-2016
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja