Manuál na spracovanie stratégie CLLD

24-06-2015
Verzia 1, 19. jún 2015