060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť:
Telefón:

Andreas Fabián
Miestnosť: 218, 2.p.
Telefón: 59266-281

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Kristína Gendová Ruzsíková, Mgr.
Miestnosť: 223/C, 2.p.
Telefón: 59266-276

Adam Horúcka, Mgr.
Miestnosť: 213/C,2.p.
Telefón: 59266-285

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Romana Jiránková, Mgr.
Miestnosť: 211,2.p.
Telefón: 59266-287

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 219/C, 2.p., 59266-277