060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Kristína Gendová Ruzsíková, Mgr.
Miestnosť: 223/C, 2.p.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Oľga Mišániová, PhDr.
Miestnosť: 211/C,2.p.
Telefón: 52962-378, 59266-288

Dagmara Pagáčová, JUDr.
Miestnosť: 218/C,2.p.
Telefón: 59266-281

Danka Pindiaková, Mgr.
Miestnosť: 212/C,2.p.
Telefón: 59266-287

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Jana Škodáčková, Mgr.
Miestnosť: 212/C,2.p.
Telefón: 59266-297

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 219/C, 2.p., 59266-280