Príručka na podávanie žiadostí o zaradenie ako „Novel Food“

20-02-2018
Dňa 1.1.2018 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách, ktoré zrušilo a nahradilo Nariadenie (ES) č. 258/97 a Nariadenie (ES) č. 1852/2001. Nové Nariadenie zlepšuje podmienky, vďaka ktorým sa na trh EÚ môžu ľahšie dostať nové a inovatívne potraviny, za podmienok zachovania vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov v EÚ.

Príručka pre spracovanie žiadostí týkajúcich sa regulovaných výrobkov

17-01-2018
EFSA sa neustále usiluje o posilnenie svojich iniciatív v oblasti regulovaných výrobkov a to hlavne o rozšírenie orientovaného prístupu, podporu žiadateľov počas celého kolobehu žiadosti, ktoré sa týkajú regulovaných výrobkov.

Správa úradu EFSA o aktivitách za rok 2016

03-04-2017
Rok 2016 bol pre úrad EFSA významný, keďže dokončili strategický prehľad práce úradu. Výsledkom je nový riadiaci dokument „Stratégia úradu EFSA 2020“ ...

Chloramfenikol v potravinách a krmivách

04-12-2014
EFSA publikovala vedecké stanovisko s názvom „Chloramfenikol v potravinách a krmivách“, v ktorom sa uvádza, že chloramfenikol je antibiotikum, ktoré nie je povolené na použitie u potravinových zvierat...

Echinococcus multilocularis

28-10-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom : „Assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2014 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/20111“. Táto správa zahŕňa analýzu a hodnotenie stratégie vzorkovania, ...

Salmonella a Norovírus v melónoch a rajčinách

07-10-2014
EFSA zverejnila publikácie s názvom: „Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. (Salmonella in melons)“ a „Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. (Salmonella and Norovirus in tomatoes)“...

Verejná konzultácia - welfare oviec

25-09-2014
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu vedeckého stanoviska týkajúceho sa welfare oviec chovaných na produkciu vlny, mäsa a mlieka. Opisujú sa v ňom rôzne systémy riadenia chovu oviec, identifikácia hlavných podmienok welfare a jeho rizikové faktory s dôsledkami.

Welfare dojníc

16-09-2014
EFSA zverejnila publikáciu týkajúcu sa používania opatrení k dosiahnutiu welfare u dojníc s názvom : „Use of animal based measures for the assessment of dairy cow welfare“...

Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium

10-09-2014
EFSA zverejnila publikácie týkajúce sa výskytu nákaz spôsobených patogénom Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.

Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu

13-08-2014
EFSA zverejnila publikácie týkajúce sa výskytu Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu...