EFSA – dokumenty

Chloramfenikol v potravinách a krmivách

04-12-2014
EFSA publikovala vedecké stanovisko s názvom „Chloramfenikol v potravinách a krmivách“, v ktorom sa uvádza, že chloramfenikol je antibiotikum, ktoré nie je povolené na použitie u potravinových zvierat...

Echinococcus multilocularis

28-10-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom : „Assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2014 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/20111“. Táto správa zahŕňa analýzu a hodnotenie stratégie vzorkovania, ...

Salmonella a Norovírus v melónoch a rajčinách

07-10-2014
EFSA zverejnila publikácie s názvom: „Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. (Salmonella in melons)“ a „Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. (Salmonella and Norovirus in tomatoes)“...

Verejná konzultácia - welfare oviec

25-09-2014
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu vedeckého stanoviska týkajúceho sa welfare oviec chovaných na produkciu vlny, mäsa a mlieka. Opisujú sa v ňom rôzne systémy riadenia chovu oviec, identifikácia hlavných podmienok welfare a jeho rizikové faktory s dôsledkami.

Welfare dojníc

16-09-2014
EFSA zverejnila publikáciu týkajúcu sa používania opatrení k dosiahnutiu welfare u dojníc s názvom : „Use of animal based measures for the assessment of dairy cow welfare“...

Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium

10-09-2014
EFSA zverejnila publikácie týkajúce sa výskytu nákaz spôsobených patogénom Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.

Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu

13-08-2014
EFSA zverejnila publikácie týkajúce sa výskytu Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu...

E.coli a Enterobacteriacae u zvierat na bitúnku

11-08-2014
EFSA zverejnila externé publikácie týkajúce sa E. coli a čeľade Enterobacteriacae a ich prítomnosti v jatočných telách v rôznych fázach spracovania na bitúnku...

Atypická BSE

31-07-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom : „Protocol for further laboratory investigations into the distribution of infectivity of Atypical BSE“ ...Omračovanie hydiny vo vodnom kúpeli

09-07-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom: „Scientific Opinion on electrical requirements for poultry waterbath stunning equipment“.

Včely a reziduá

09-07-2014
EFSA zverejnila technickú správu s názvom: „A small application developed in R for the estimation of the residue intake rate for certain bee species under given conditions: the SHVAL tool“.