RO pre IROP informuje, že na otázky spojené s prioritnou osou 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bola zriadená e-mailová schránka clld.irop@land.gov.sk

Všetky otázky k tejto prioritnej osi IROP Vás prosíme zasielať na predmetnú adresu.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

30-05-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)