Sekcia rozvoja vidieka

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

11-12-2014

účinnosť od 1. januára 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)