Oznámenie o zverejnení schémy minimálnej pomoci

21-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Program spolupráce Interreg V-A PL-SK Poľsko - Slovensko 2014-2020 bola v Obchodnom vestníku č. 243/2016 vydanom dňa 20. 12. 2016 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnená schéma minimálnej pomoci:

  • Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK Poľsko - Slovensko 2014-2020, Schéma DM – 13/2016 – pod číslom G000035

Odkaz na zverejnenie:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1489

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)