Oznámenie o zverejnení schém minimálnej pomoci

02-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Programy spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko a Slovenská republika - Maďarsko boli v Obchodnom vestníku č. 231/2016 vydanom dňa 2. 12. 2016 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnené schémy minimálnej pomoci:

  1. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu spolupráce  Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,  Schéma DM – 11/2016 – pod číslom G000032
  2. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Schéma DM – 12/2016“ - pod číslom G000033

Odkaz na zverejnenie:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1477

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)