Výberové konanie na pozíciu vedúceho Spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

11-07-2017

Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozíciu vedúceho Spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko so sídlom v Krakove (Poľsko). 

Viac informácií nájdete na: https://sk.plsk.eu/-/vyberove-konanie-na-pracovnu-poziciu-veduceho-spolocneho-technickeho-sekretariatu-programu-interreg-v-a-polsko-slovensko