Dni poľa na skúšobných staniciach ÚKSÚP

17-06-2009

Skúšobné stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave každoročne usporadúvajú „Dni poľa“, ktoré organizujú v spolupráci s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami a osivárskymi a chemickými spoločnosťami.

Účastníci majú možnosť sa oboznámiť s odrodami poľnohospodárskych plodín, ktoré prirodzene patria alebo sú skúšané v podmienkach oblastí jednotlivých skúšobných staníc.

Na základe poskytnutých údajov môžu zhodnotiť daný priebeh fenofáz, vývoj zdravotného stavu odrôd vo vzťahu k jednotlivým chorobám a zároveň túto skutočnosť porovnať priamo v maloparcelných pokusoch. V rámci prehliadok odrodových poloprevádzkových pokusov sa oboznámia s registrovanými odrodami hlavných poľnohospodárskych druhov a s novinkami z Listiny registrovaných odrôd ponúkanými pre túto pestovateľskú sezónu. V ponuke budú mať účastníci informácie o priebehu počasia na danej lokalite za posledné roky, prehľad dosiahnutých úrod na skúšobnej stanici, výsledky odrodových skúšok s registrovanými odrodami alebo popisy novoregistrovaných odrôd, údaje o počte prihlásených a skúšaných odrôd za účelom ich registrácie.

Na každej skúšobnej stanici odznejú zaujímavé prednášky z rôznych oblastí predovšetkým najnovšie svetové a domáce informácie - výživa a hnojenie rastlín, výskyt škodlivých činiteľov a aktuálna ochrana poľnohospodárskych plodín, vplyv počasia na priebeh vegetácie jednotlivých plodín.

Osivárske spoločnosti poskytnú informácie o obchodných podmienkach predaja osív a aktuálnej ponuke osív.

V poloprevádzkových pokusoch s aplikáciou pesticídov sa účastníci môžu presvedčiť o účinkoch jednotlivých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín, zástupcovia chemických firiem poskytnú informácie o svojich produktoch a možnostiach ich použitia.

     
Ss Želiezovce - 16.6.2009 o 900 hod. Hlavná odrodová skúšobňa pre pšenicu, strukoviny a sóju
     
Ss Báhoň - 17.6.2009 o 900 hod. Zameranie – obilniny, kukurica, slnečnica, repa, hrach, sója
     
Ss Vranov n. Topľou - 18.6.2009 o 900 hod. Zameranie - obilniny, repky, kukurica, slnečnica, sója, trávy, mak
     
Ss Beluša - 19.6.2009 o 900 hod. Hlavná odrodová skúšobňa pre repku a ostatné olejniny (okrem slnečnice)
     
Ss Haniska-Valaliky 19.6.2009 o 1000 hod. Zameranie - obilniny, kukurica, repky, lucerna, zemiaky
     
Ss Spišské Vlachy - 23.6.2009 o 900 hod. Hlavná odrodová skúšobňa pre trávy a ďatelinoviny
     
Ss Veľké Ripňany - 23.6.2009 o 900 hod. Hlavná odrodová skúšobňa pre jačmeň, repy a ovocie
     
Ss Jakubovany - 1.7.2009 o 900 hod. Zameranie – zemiaky, obilniny, kukurica na siláž, repky, mak
     
Ss Nové Zámky - 30.6.2009 o 1000 hod., aj v auguste - termín sa upresní neskôr Hlavná odrodová skúšobňa pre zeleniny
     
Ss Spišská Belá - 15.7.2009 o 900 hod. Hlavná odrodová skúšobňa pre zemiaky, ovos, raž a tritikale
     

Kontaktná osoba:
Ing. Milan Kozlovský
koordinátor skúšobných staníc
042/4624660, 0918 806622
milan.kozlovsky@uksup.sk

Adresy a kontakty na skúšobné stanice sú prístupné na webovej stránke ústavu
http://www.uksup.sk/index.php?n=35