Aktuality

Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017!

14-12-2017

16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o zabezpečenie dostatku potravín a správnej výživy pre všetkých ľudí. Rok 2017 sa zameral na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť s mottom „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri tejto príležitosti pravidelne vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti a mládež. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo národné kolo súťaže. Deti mali možnosť zamyslieť sa nad dôvodmi migrácie, potrebou riešenia hladu a chudoby vo svete, dopadmi zmeny klímy a zároveň sa naučiť jednoduché spôsoby, ktorými môže každý jednotlivec ovplyvniť situáciu vo svete.

FAO venuje účastníkom medzinárodnej súťaže nasledovný odkaz:

„...migrácia sťažuje dosiahnutie cieľa ukončiť hlad na planéte do roku 2030. Investície do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka prispejú  k tomu, aby  naša planéta zostala zdravá a schopná produkovať potraviny pre rastúce obyvateľstvo. Spoliehame sa aj na vás, že prispejete k šíreniu tohto posolstva, aby budúce generácie nehladovali.“

Pripájame sa k odkazu FAO a týmto spôsobom by sme chceli aj my oceniť všetkých, ktorí zaslali svoje práce do národného kola výtvarnej súťaže.  Zapojilo sa 53 škôl z celého Slovenska, ktoré zaslali 269 výtvarných prác. Z nich odborná porota vybrala v každej z troch vekových kategórií tri práce, ktoré najviac vystihovali tému súťaže. Naše poďakovanie patrí osobitne  pedagógom, ktorí zohrali podstatnú  úlohu pri  vysvetlení problematiky migrácie, hladu a chudoby a pripravili žiakov na vytvorenie výtvarných prác na zadanú tému.

Ceny do súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Informačné centrum Europe Direct Nitra. Víťazom na 1.- 3. mieste budú zaslané ceny a diplomy.

Kategória: 5 – 8 rokov

1. miesto

Tobias Savary, ZŠ ul. Komenského, Sniná

2. miesto

Tamarka Svorníková, MŠ Čajkovského, Nitra

3. miesto

Karolína Belastová, ZŠ ul. Novomeského 11, Trenčín

Kategória: 9 – 12 rokov

1. miesto

Eduard Hagelmüller, Špeciálna základná škola internátna, Levice

2. miesto

Ema Nagyová, ZŠ Na Hôrke, Nitra

3. miesto

Júlia Maslová, ZŠ Potočná, Trenčín

Kategória: 13 – 19 rokov

1. miesto

Marek Mezo, SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

2. miesto

Michaela Barteková, Ema Gugová, ZŠ s MŠ, Dolná Súča

3. miesto

Vanesa Vargová, SOŠ techniky a služieb, Topoľčany