Aktuality

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

29-12-2016

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Viac informácií nájdete tu >>