Aktuality

Integrovaný regionálny operačný program

18-07-2017

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZDRAVOTNÍCTVO

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

KULTÚRA

Viac informácií nájdete tu >>