Aktuality

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

26-10-2016
Asociácia Specialised Nutrition Europe (pôvodne IDACE) podala cez príslušný úrad vo Francúzsku žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) 1924/2006.

Definovanie rámca projektu MixTox

26-10-2016
Vedecký výbor úradu EFSA položil základy pre mnohoročný projekt nazývaný MixTox tým, že ustanovil pracovnú skupinu pre vyvinutie usmernenia majúceho za cieľ ...

Začal sa ďalší ročník Detskej lesníckej univerzity

25-10-2016
Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.Zdravotné tvrdenie vplyvu vápnika na normálny vývoj kostí

24-10-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA: „Vápnik a jeho prínos na normálny vývoj kostí: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa čl. 14 Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006“.


Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik, ktoré sa konalo 6. októbra 2016.

Archív správ