Aktuality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 2911/2016-520

MPRV SR, 24.8.2016 - predloženie podkladov pre konzultácie s verejnosťou podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, na dobu 4 týždňov ohľadom návrhu zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

Podklad pre konzultácie

podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
rezortné číslo: 3052/2016-410

Predbežná informácia

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva na tender „Vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika kolónií včiel, spôsobené expozíciou pesticídmi“ (OC/EFSA/SCER/2016/03)

30-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypísal tender zameraný na vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika pre kolónie včiel, ktoré môže byť spôsobené expozíciou pesticídmi za rôznych okolností (kombináciou rôznych stresorov a faktorov).

Infekčná anémia koní

26-08-2016
MPRV SR 26.8.2016 - Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Najväčším rizikom sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade.


Vývoj pravdepodonostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie Európskej únie

25-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil externú vedeckú správu vypracovanú autormi z akademickej oblasti a agentúr vo Veľkej Británii a v Belgicku o vývoji pravdepodobnostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie EÚ.

Slovensko na poľnohospodárskej výstave v Gornej Radgoni

25-08-2016
Maribor, Gorná Radgoňa (Slovinsko), 19. - 20.8.2016 – Štátny tajomník MPRV SR Jozef Kamenický sa zúčastnil slávnostného otvorenia 54. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu v Gornej Radgoni a odbornej konferencie zameranej na právo spotrebiteľa na informácie.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu štyroch členov dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Archív správ