Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
867748 Veľká Ida Košice - okolie 42,52
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 24,17
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 32,85
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 33,55
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 35,65
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,84
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 28,77
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 44,33
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871702 Včeláre Košice - okolie 34,25
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
871711 Zádiel Košice - okolie 24,64
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808750 Čaňa Košice - okolie 53,81
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,02
809934 Čižatice Košice - okolie 44,18
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
861359 Štós Košice - okolie 29,49
873977 Žarnov Košice - okolie 30,46
874060 Ždaňa Košice - okolie 46,93
816078 Žírovce Košice - okolie 34,24


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený