Tlačové správy

Zdraviu škodlivé potraviny

22-02-2007

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dnes zverejnila informácie o ďalších zdraviu škodlivých potravinách (losos a plnotučný syr s plesňou). Viac priamo na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, na ktorú sa dostanete cez prekliknutie z loga z pravého stĺpca.

Jana Kaplanová
riaditeľka

22. 2. 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk