Facebook Statistics

Výberové konanie

Záznam z výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry

23-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z dôvodu zabezpečenia transparentnosti výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zverejňuje záznam z výberového rozhovoru s jednotlivými uchádzačmi:

Ing. Peter Berák

 

Ing. Marián Bulla

 

Ing. Pavol Doval

 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

 

Ing. Juraj Krátky

 

Mgr. Peter Lukáč, PhD.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje aj zápisnicu z výberového rozhovoru spolu s pripomienkami.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood