Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Žatva 2023: Úroda bude najlepšia za posledných päť rokov

20-07-2023

Žatevné práce na Slovensku sú v plnom prúde, poľnohospodári očakávajú nadpriemernú úrodu obilia. Pomohlo k tomu priaznivé jarné počasie s dostatkom vlahy a nižšími teplotami. Keďže sektor poľnohospodárstva a potravinárstva patrí medzi top priority súčasného vládneho kabinetu, na žatevnom výjazde v Špačinciach (okr. Trnava) sa zúčastnil predseda vlády SR Ľudovít Ódor, aby spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefom Bírešom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emilom Machom a predsedom miestneho poľnohospodárskeho družstva Rudolfom Nádaským zhodnotili priebeh žatvy a predpokladané výnosy obilia.

,,Ak bude žatva pokračovať ako doteraz a počasie bude poľnohospodárom priať, očakávame úrodu pšenice na úrovni 2,3 milióna ton, čo znamená, že budeme na viac ako 200 % sebestační. Veľmi dobré výsledky budú aj v prípade jačmeňa, repky, či ovsa. Predpokladané výnosy z hektára budú najvyššie za uplynulých päť rokov“ zhrnul minister Jozef Bíreš.

Pšenica, ktorá tvorí tri štvrtiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na odhadovanej ploche 406 tis. ha. Priemerný výnos pšenice sa predpokladá na úrovni 5,66 t/ha, čo je o 11 % nad 5-ročným priemerom. Predpokladaná celková úroda jačmeňa by mala dosiahnuť úroveň 608 tis. ton, čo predstavuje medziročný nárast o 9 % s priemerným výnosom jačmeňa 5,35 t/ha. Vyššie úrody sa očakávajú aj u ostatných obilnín, ktoré však tvoria menej ako 6 % z plôch hustosiatych obilnín. Osevná plocha raže sa medziročne výrazne zväčšila z 9,5 tisíc na takmer 12-tisíc hektárov a jej úroda by mala byť vďaka miernemu nárastu hektárových výnosov až 44-tisíc ton, čo predstavuje medziročný nárast o 38 %. Úroda ovsa by mala prevýšiť 27 tis. ton a úroda tritikale sa očakáva na úrovni 33 tis. ton.

Žatva sa na Slovensku začala tradične v južných okresoch, z ktorých sa postupne presúva do severnejších. SPPK informovala, že po 28. týždni je pozberaných 91 %  jačmeňa ozimného, 59 % jačmeňa jarného 43 % pšenice ozimnej, 31 % pšenice jarnej a 67 % repky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood