Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Vyznamenania, ceny a záštity

Záštita ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Záštity sú vyjadrením, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou má význam pre činnosť a prezentáciu rezortu a zámer podujatia je v súlade s jeho záujmami a cieľmi.
Záštita sa udeľuje predovšetkým významným odborným, vzdelávacím, spoločenským a iným všeobecne prospešným podujatiam konajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo udeľuje:

  • záštitu Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • záštitu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Žiadosť o udelenie záštity predkladá organizátor podujatia písomne ministrovi, najneskôr 60 kalendárnych dní pred konaním podujatia na e-mailovú adresu press@land.gov.sk, alebo poštou.
Poskytovateľ môže udelenú záštitu odobrať na návrh ministra, najmä ak sa preukáže, že podporené podujatie nespĺňa podmienky na poskytnutie záštity.

Oznámenie o udelení alebo odobratí záštity sa zasiela elektronicky, alebo poštou.

Záštita nie je nárokovateľná.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)