Zásady a pravidlá na spracovanie zjednodušeného registra

02-12-2015

Spracoval a vydal:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Schválil:

  • Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR JUDr. Jaroslav Puškáč
    (dňa 15. Júla 2015 číslo 2225/2015-430)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)