Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutiu Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ dominovala aktuálna situácia na trhoch

28-06-2016
  • Situácia na trhoch s mliekom a bravčovým mäsom
  • Nový „mliečny“ balíček podporných opatrení od Európskej komisie
  • Posilnenie postavenia farmárov v potravinovom dodávateľskom reťazci

Luxemburg, 28. jún 2016 – Zasadnutiu Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Luxemburgu 27. - 28. júna dominovala aktuálna kritická situácia na európskych trhoch v oblastiach mlieka a bravčového mäsa. Európska komisia pripraví návrh ďalšieho podporného balíčka pre farmárov.

„Nevyvážená ponuka a dopyt v oblasti mlieka, bravčového mäsa spôsobujú vážne trhové výkyvy a negatívne postihujú farmárov nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Rada preto požiadala Európsku komisiu o prípravu ďalšieho podporného balíčka pre farmárov na uľahčenie napätej situácie na trhoch,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Európska komisia tak do najbližšieho zasadnutia Rady 18. júla, vedeného už slovenským predsedníctvom, pripraví návrh opatrení na uľahčenie situácie farmárov v EÚ.

Podľa komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana, produkcia mlieka v EÚ vzrástla za prvé štyri mesiace 2016 medziročne o 5,6 %, čo predstavuje nárast o 2,8 milióna ton. „Vývoz do tretích krajín stále nedokáže pokryť nárast produkcie. Zlepšenie pomeru medzi ponukou a dopytom je preto nevyhnutné,“ uviedol.

Rada sa zaoberala aj posilnením postavenia farmárov v spotrebiteľskom potravinovom reťazci. Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú vedie bývalý holandský minister poľnohospodárstva Cees Veeman, informovala ministrov o aktuálnych výsledkoch. Samotnú správu predstaví 12-členná skupina na jeseň, počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. „Posilnenie postavenia farmárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a v rámci neho boj proti nekalým obchodným praktikám je jednou z priorít nášho predsedníctva v oblasti poľnohospodárstva. Ide o otázku, ktorú je potrebné riešiť na celoeurópskej úrovni,“ dodala G. Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood