Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Zasadnutie EFSA online

06-03-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril verejnosti zasadnutie svojich vedeckých panelov pomocou online vysielania.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v rámci zásady transparentnosti otvoril zasadanie svojich vedeckých panelov pomocou online vysielania pre verejnosť. Cieľom tohto kroku je umožniť väčšiemu počtu záujemcov zúčastniť sa jednania. Vďaka vzdialenému prístupu bude taktiež možné položiť vedcom EFSA dotazy online.

V roku 2017 sa budú všetky plenárne zasadnutia konať v Parme. Registrovaní účastníci sa stále môžu zúčastniť zasadnutia osobne, budú ich však môcť sledovať aj na webových stránkach EFSA a s expertmi diskutovať online. Tím sa umožní účasť na procese vedeckého hodnotenia bez ďalších finančných nákladov. Na stránkach úradu EFSA je zverejnený kalendár otvorených plenárnych zasadnutí v roku 2017, kde sú k dispozícií aj informácie o registrácií.  

Zdroj a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke EFSA