Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutia platformy pre alternatívne metódy

31-01-2022

Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) opäť po roku zasadla online. Odznelo veľa zaujímaých a prínosných informácií.

Zasadnutie sa konalo 15.12.2021, pod organizačnou záštitou odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, ktorý je ustanovený ako Národný kontaktný bod siete PARERE.

Expertka siete PARERE, Dr. Helena Kanďárová, porozprávala o aktivitách a novinkách v oblasti alternatívnych metód. Európska komisia vydala celý rad zaujímavých dokumentov, ktoré môžu odborníci využiť aj pri výuke na VŠ prírodovedného, farmaceutického či lekárskeho zamerania.

Pani Silvia Čaňová zo Slobody zvierat (SZ) predostrela výsledky slovenského prieskumu o postojoch obyvateľstva SR k testovaniu na zvieratách, ktoré SZ oficiálne zverejní začiatkom roka 2022. Predstavila tiež aktuálne prebiehajúcu Európsku občiansku iniciatívu (ECI). Jej cieľom je, aby sa EÚ posunula k naozaj dôslednému dodržiavaniu netestovania kozmetických zložiek na zvieratách a k precíznemu plánu postupného ukončenia testovania na zvieratách. ECI môžu podporiť všetci obyvateliado 31.8.2021.

Viac informácií, odkazy na zaujímavé publikácie a webináre nájdete v zápise zo zasadnutia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood