Facebook Statistics

Zaregistrujte sa teraz na online podujatie New Deal for Pollinators

19-08-2021

Registrácia na tohtoročný EÚ Týždeň opeľovačov, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. septembra, je otvorená.

Téma online podujatia je „New Deal for Pollinators“, ktorá bude zahŕňať sekciu o práci EFSA a Európskej chemickej agentúry (ECHA) v tejto oblasti, ako aj diskusie o poľnohospodárstve a opeľovačoch a včelárstve.

Pracovníci úradu EFSA predstavia niekoľko tém, ktoré sú relevantné pre oblasť zdravia včiel a opeľovačov, ako napríklad stanovisko MUST-B, prebiehajúcu revíziu usmernenia o včelách a pesticídoch a plány úradu EFSA rozšíriť prácu v oblasti environmentálneho rizika pri hodnotení rizika, týkajúceho sa opeľovačov, na podporu cieľov stanovených v Európskej Zelenej dohode.

Na zasadnutie EFSA/ECHA sa môžete zaregistrovať tu. Účasť je bezplatná. Uzávierka registrácie je 20.9.2021 do 10:00 SEČ. Bližšie informácie a registráciu na ďalšie sekcie nájdete na webovej stránke Pollinator Week.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte online.events@efsa.europa.eu.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email Press@efsa.europa.eu

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood