Facebook Statistics

WHO zverejnila otázky a odpovede v súvislosti s pandémiou COVID-19 týkajúce sa aj potravín a zvierat

24-03-2020

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá neustále sleduje a reaguje na pandémiu COVID-19, spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, zverejnila otázky a odpovede v súvislosti s touto pandémiou. Tieto otázky a odpovede sa budú aktualizovať, keď bude viac známe ako sa COVID-19 šíri a ako ovplyvňuje ľudí na celom svete.

Vo svojich odpovediach WHO okrem iného uvádza:

  • Koronavírusy sú veľkou skupinou vírusov, ktoré sú bežné u zvierat. Ľudia sa občas nakazia týmito vírusmi, ktoré sa potom môžu šíriť medzi ľudmi. Napríklad SARS-CoV sa spájal s cibetkami a MERS-CoV s ťavami - dromedárni. Možné živočíšne zdroje COVID-19 ešte neboli potvrdené.
  • Aby ste sa chránili, napríklad pri návšteve trhov so živými zvieratami, vyvarujte sa priameho kontaktu so zvieratami a povrchmi, ktoré sú v kontakte so zvieratami. Zaistite vždy dobré postupy v oblasti bezpečnosti potravín. So surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi orgánmi zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili kontaminácii tepelne nespracovaných potravín a nekonzumujte surové alebo tepelne nedostatočne upravené živočíšne výrobky.
  • Nie je isté ako dlho vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, prežije na povrchoch, zdá sa však, že sa správa ako iné koronavírusy. Štúdie naznačujú, že koronavírusy (vrátane predbežných informácií o víruse spôsobujúcom COVID-19) môžu na povrchoch perzistovať niekoľko hodín alebo až niekoľko dní. To sa môže líšiť pri rôznych podmienkach (napr. typ povrchu, teplota alebo vlhkosť prostredia). Ak si myslíte, že povrch môže byť infikovaný, vyčistite ho jednoduchým dezinfekčným prostriedkom, aby ste vírus zabili a chránili seba aj ostatných. Očistite si ruky gélom na ruky na báze alkoholu alebo ich umyte mydlom a vodou. Nedotýkajte sa očí, úst alebo nosa.
  • Ľudia sa môžu infikovať vírusom SARS-CoV-2 od ľudí, ktorí sú vírusom nakazení. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok z nosa alebo z úst, ktoré sa šíria, keď človek s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapôčky dopadajú na predmety a povrchy okolo osoby. Ostatní sa potom infikujú dotknutím sa týchto predmetov alebo povrchov, následne dotykom očí, nosa alebo úst. Ľudia môžu tiež infikovať, ak vdýchnu kvapôčky od osoby s COVID-19, ktorá ich vykašliava alebo vydýchne. Preto je dôležité držať odstup od chorej osoby viac ako 1 meter. WHO vyhodnocuje prebiehajúci výskum spôsobov šírenia COVID-19 a bude naďalej zdieľať aktualizované zistenia.

Všetky odpovede WHO na najčastejšie otázky, súvisiace v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 nájdete na webovej stránke WHO.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood