Facebook Statistics

WHO radí ako správne používať rúšku na ochranu pred SARS-CoV-2

26-03-2020

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou COVID-19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, zverejnila postup ako správne používať rúšku na ochranu pred koronavírusom SARS-CoV-2:

  • Pred nasadením si očistite ruky dezinfekčným gélom na ruky na báze alkoholu alebo mydlom a vodou.

Zdroj obr.: WHO

  • Rúškou si zakryte ústa a nos a uistite sa, že medzi vašou tvárou a rúškou nie sú žiadne medzery.

Zdroj obr.: WHO

  • Počas používania sa rúšky nedotýkajte; ak tak urobíte, očistite si ruky dezinfekčným gélom na ruky na báze alkoholu alebo mydlom a vodou.

Zdroj obr.: WHO

  • Vymeňte rúšku za novú, len čo bude vlhká a tie na jedno použitie znova nepoužívajte.

Zdroj obr.: WHO

  • Odstránenie rúšky: odstráňte zozadu (nedotýkajte sa prednej strany); zlikvidujte okamžite do uzatvárateľného odpadkového koša; ruky si očistite dezinfekčným gélom na ruky na báze alkoholu alebo mydlom a vodou.

Zdroj obr.: WHOAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood