Facebook Statistics
Značka Kvality

Webináre EFSA k potravinárskym enzýmom

10-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje v dňoch 29. 3. a 31. 3. 2021 bezplatné interaktívne webináre pre žiadateľov o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Potravinárske enzýmy patria medzi regulované produkty. Ich umiestnenie na trh EÚ je povolené v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. Na podporu rozhodnutia o povolení EFSA hodnotí bezpečnosť potravinárskych enzýmov za predpokladaných podmienok použitia. 

V roku 2009 bola zverejnená príručka EFSA, ktorá má žiadateľom pomôcť pri príprave dokumentácie k potravinárskym enzýmom. EFSA túto príručku aktualizuje na základe najnovšieho vedeckého vývoja a „best practices".

Vzhľadom na aktualizáciu príručky organizuje pre žiadateľov EFSA bezplatné webináre:


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood