Facebook Statistics

Webinár „EFSA Virtual Carreer“ (26.5.2021)

13-05-2021

Kariéra v Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA) predstavuje jedinečnú príležitosť pracovať v medzinárodnom a dynamickom prostredí. EFSA vo webinári priblíži, aká je kariéra v úrade, ako aj aktuálne voľné pracovné pozície.

Webinár je ideálnou príležitosťou, ako môžu mladí odborníci a odborníčky získať užitočné informácie a rady o EFSA, jeho kariérnych príležitostiach a výberovom procese.

Počas webinára sa EFSA s účastníkmi a účastníčkami podelí o:

  • prehľad pracovných príležitostí
  • prezentácie aktuálnych voľných pozícií
  • rady ako vyniknúť v žiadosti o prácu
  • prehľad pracovnej kultúry

Počas webinára budú mať účastníci a účastníčky možnosť položiť otázky, na ktoré bude EFSA odpovedať v interaktívnej Q and A sekcii. Záznam z webinára  zverejní EFSA na webe.

Bezplatný webinár sa uskutoční 26. mája 2021 od 11.00 do 14.00 hod. (SEČ). Link na podujatie získate po registrácii cez online formulár.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA. Otázky adresujte na events@efsa.europa.eu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood