Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA o podávaní žiadostí na autorizáciu GMO

22-02-2022

Užitočné informácie o tom, ako podať žiadosť na autorizáciu GMO odznejú na webinári, ktorý sa uskutoční dňa 3. marca 2022, v čase 11:00 – 12:30 (SEČ).

Úrad EFSA na webinári odprezentuje podrobné vysvetlenie procesu podávania žiadostí, od vytvorenia účtu žiadateľa až po posúdenie rizika produktu, prijatie žiadosti a zverejnenie rozhodnutia. Zamestnanci úradu EFSA tiež predstavia nové požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov a verejných konzultácií.

Registrácia je otvorená do 2. marca 10:00 (SEČ) – viac informácií je dostupných na webovej stránke úradu EFSA.

Ak sa vás podávanie GMO žiadostí týka alebo vás táto téma zaujíma, nenechajte si ujsť toto podujatie


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood