Podujatia

Vzdelávanie v oblasti Programu rozvoja vidieka 2014-2020

31-01-2019

Regionálna anténa NSRV pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014-2020“, ktorá sa uskutoční dňa 7.2.2019 v Kultúrnom dome v obci Košické Oľšany a na vzdelávaciu aktivitu „Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014-2020“ v Hoteli Bodva, Moldava nad Bodvou.

Na obe vzdelávacie aktivity je potrebné sa zaregistrovať.

Viac informácií a samotný program nájdete v prílohách. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)