Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch bola znovu vyhlásená

22-04-2022

Výzva na predkladanie ponúk na tému „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov  v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch" ("Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments") bola znovu vyhlásená.

Túto výzvu na predkladanie ponúk vyhlasuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a jej cieľom je poskytnúť úradu EFSA cez rámcové zmluvy poskytovanie vedeckých služieb metodickej podpory pre preskúmanie literatúry pre vedecké hodnotenia založené na dôkazoch. Takáto podpora môže byť požadovaná na vykonanie a/alebo posúdenie úplných alebo častí systematických prehľadov , ako aj prehľadov typu scoping and narrative literature reviews. Upozorňujeme, že výzva je otvorená do 30. mája 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok k tejto výzve kontaktujte EFSAprocurementtì@efsa.europa.eu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood