Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva pre vedcov - obnova zloženia vedeckého výboru a vedeckých panelov EFSA

29-10-2008

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril 23.októbra 2008 výzvu obnovy zloženia vedeckého výboru (SC) EFSA a 8 vedeckých panelov:

  • Zdravie a pohoda zvierat (AHAW)
  • Biologické riziká (BIOHAZ)
  • Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM)
  • Aditíva a produkty alebo látky pridávané do živočíšnych krmív (FEEDAP)
  • Geneticky modifikované organizmy (GMO
  • Dietetické produkty, výživa a alergie (NDA)
  • Zdravie rastlín (PLH)
  • Pesticídy a ich reziduá (PPR).

Táto výzva bude trvať do 7.januára 2009.

Vo vedeckom výbore a vedeckých paneloch pracujú vysoko kvalifikovaní experti z oblastí vedeckého hodnotenia rizika. Výber vhodných kandidátov bude prebiehať konkurzom, ktorý je založený na overovaní vedeckej kvality experta vrátane praxe v oblasti hodnotenia rizika a publikovaní v recenzovaných časopisoch (peer-review). Úspešní uchádzači sa v lete 2009 zapoja na 3 roky do európskej siete vedcov pre oblasť bezpečnosti potravín.

Viac informácií získate na web stránke EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_JoinEFSAScientificCommitteeorPanels.htm

alebo u pracovníkov Kontaktného bodu SR pre spoluprácu s EFSA na tel. č. 02 592 66 558 alebo [email protected].