Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA

02-05-2016

Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci s EFSA.

Projekt Biosaf je doktorandský program, ktorý bol vypracovaný ako spoločný program škôl poskytujúcich doktorandské štúdium Katolíckou univerzitou Najsvätejšieho Srdca a univerzitou v Milane. Tento program je konkrétne zameraný na vysokoškolské vzdelávanie v oblasti bezpečnosti potravín, s osobitným zameraním na biologické riziká v potravinovom reťazci.

Letná škola je špeciálne venovaná doktorandom v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ako aj nedávno skončeným absolventom doktorandského štúdia. Účasť je otvorená pre doktorandov a absolventov z krajín EÚ, kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a susedných krajín. Pracovným jazykom letnej školy je angličtina. Z uvedeného dôvodu  je nutné mať dostatočné znalosti a schopnosti vyjadrovať sa v tomto jazyku.

Žiadosti by mali byť predložené na  Katolícku univerzita Najsvätejšieho Srdca na e-mailovú adresu [email protected]  

Bližšie informácie spolu s prílohami nájdete na odkaze: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=526&navID2=526&sID=111&year=2016&id=10128


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood