Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016

Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016.

Termín prijímania uchádzačov: do 26. septembera 2016

Súvisiace podklady je možné nájsť v podkladovej knižnici.

Akékoľvek zmeny k tejto výzve budú zverejnené cez odkaz podkladovej knižnice. Uchádzačom je odporúčané dôrazne, aby sa zaregistrovali z dôvodu ich zaznamenania možných zmien. Otázky od uchádzačov je možné použiť len cez e-Tenderingový nástroj.

Dokumentácia pre uchádzačov je dostupná len v anglickom jazyku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood