Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Výzva na tender „Prístup k on-line databáze označovania potravín pokrývajúcej potraviny a nápoje z rôznych ČŠ EÚ“

13-02-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhlásil výzvu na vytvorenie databázy označovania potravín.

Predpokladané spustenie: marec 2017

Rozpočet: 120 000 €/4 roky

Kritériá k výberu:

Požiadavka 1: Uchádzač musí byť organizácia so skúsenosťami v oblasti zberu, triedenia, analýzy a sumarizácie podrobných a aktuálnych informácii označovania potravín a musí byť vlastníkom on-line prehliadača databáze označovania potravín, ktoré budú prístupné EFSA.

Požiadavka 2: databáza by mala pokrývať informácie aspoň z 18 ČŠ a to na úrovni produktu a značky. Zahrnuté by mali byť:

  • Potraviny a nápoje
  • Doplnky výživy
  • Potravinové prísady, vrátane chemických látok (napr. potravinárske aditíva) a zloženie potravín (napr. energetická a nutričná hodnota)
  • Informácie o balení
  • Tvrdenia

Databáza by mala obsahovať informácie datované minimálne do roku 2012 a následne by mala byť pravidelne aspoň raz do mesiaca aktualizovaná. Databáza musí byť schopná generovať grafy a informácie musia byť sťahovateľné do formátu Excel, alebo do formátov, ktoré sú kompatibilné s Excel.

Požiadavka 3: Prístup do databázy musí umožniť úradu EFSA použiť extrahované informácie vo svojich vedeckých výstupoch.

Kontaktný e-mail: [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood