Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Výzva na tender „Poskytovanie bankových služieb úradu EFSA“

08-03-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender na poskytovanie bankových služieb (OC/EFSA/FIN/2017/01). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva priamym zadaním na dobu 48 mesiacov. Bližšie špecifikácie sú dostupné v prílohách.

Konaktný e-mail: [email protected]

Termín na zapojenie sa do výzvy: 26.4.2017 do 14:30 C.E.T.

Výzva na tender ako aj požiadavky na záujemcov sú dostupné na webovom sídle EFSA, resp. Na webovom sídle EK venovanom tendrom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2246

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood