Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender OC/EFSA/SCER/2018/03 „Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals"

25-10-2018

Dňa 15.10.2018 bola v Oficiálnom vestníku EK (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:461081-2018:TEXT:EN:HTML) zverejnená výzva úradu EFSA na tender (OC/EFSA/SCER/2018/03) pod názvom „Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals".

Cieľom tejto výzvy je uzatvorenie priamej rámcovej zmluvy na obdobie 48 mesiacov.

Celkovým cieľom tejto výzvy je aktualizovať a ďalej rozvíjať prehľad rastlín úradu EFSA, ktorý slúži ako otvorený zdroj informácií pre úrad EFSA, zainteresované strany a expertov pre oblasť hodnotenia rizík ako takého. To si vyžaduje zhromaždenie údajov o chemickom zložení a toxicite približne 900 rastlín a charakterizovať toxicitu 2500 chemických látok. Pre oblasť chemických látok je požiadavka zhromaždiť informácie o referenčných hodnotách pre toxicitu a genotoxicitu. V obidvoch prípadoch by táto informácia mala byť získaná z literatúry (vrátane tzv. šedej literatúry) alebo z publikovaných datasetov. Bude to vyžadovať použitie štandardizovaného a reprodukovateľného postupu na vyhľadanie a posúdenie dostupných dôkazov. Otvorené datasety pre Kompendium a OpenFoodTox nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

EFSA's compendium of botanicals [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1212388

OpenFoodTox: EFSA's chemical hazards database (Version 2) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1252752

Termín na zasielanie ponúk je do: 31.1.2019 do 14:30

Maximálny rozpočet na túto výzvu je 300 000 € (bez DPH). Akákoľvek ponuka presahujúca tento limit nebude braná do úvahy. Ponúknutá cena nie je jediným kritériom pre uzatvorenie rámcovej dohody.

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu//cft/cft-display.html?cftId=4127

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood