Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender OC/EFSA/SCER/2018/02 „Príprave príručky pre environmentálne hodnotenie rizika nanomateriálov“

07-08-2018

Dňa 6.7.2018 bola v Oficiálnom vestníku EK zverejnená výzva úradu EFSA na tender (OC/EFSA/SCER/2018/02), zameraného na podporu EFSA pri príprave príručky pre environmentálne hodnotenie rizika nanomateriálov.

Cieľom tejto výzvy je uzatvorenie priamej rámcovej zmluvy na obdobie 18 mesiacov.

Špecifické ciele:

  • Cieľ 1 – stanovenie rozsahu pôsobnosti ((i) identifikovať a popísať formou reportu oblasti, v pôsobnosti úradu EFSA, ktoré vyžadujú príručku ERA pre nanomateriály; (ii) zorganizovať prieskum v ČŠ s cieľom zistiť, či majú zavedené usmernenia/postupy na vykonávanie ERA pre nanomateriály; (iii) popísať v reporte existujúce informácie v súlade s ostatnými právnymi predpismi EÚ, ktoré môžu byť relevantné pre ERA nanomateriálov);
  • Cieľ 2 – spísať do reportu v rámci výstupov 2 existujúce relevantné príručky uplatňované pre nanomateriály z produkcie OECD, ECHA, iných jurisdikcií (napr. Austrália, Kanada, USA), z relevantných EÚ projektov (napr. NANOFATE, ENNSATOX) a v publikovanej literatúre vhodnej pre regulačnú vedeckú oblasť.
  • Cieľ 3 – Poskytnúť v reporte odpovede na kľúčové otázky, berúc do úvahy existujúce príručky EFSA, ECHA a ďalšie usmernenia ES.

Termín na zasielanie ponúk je do: 28.9.2018 do 14:30.

Maximálny rozpočet na túto výzvu je 200 000 €. Akákoľvek ponuka presahujúca tento limit nebude braná do úvahy. Ponúknutá cena nie je jediným kritériom pre uzatvorenie rámcovej dohody.

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=3834

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood