Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na riešenie tendra - Zber dát na podporu hodnotenia endokrinných disruptorov u necieľových stavovcov

11-07-2018

Výzva na riešenie tendra

Zber dát na podporu hodnotenia endokrinných disruptorov u necieľových stavovcov

Data collection in support of the Endocrine Disruption (ED) assessment for non-target vertebrates

Termín:
31. august 2018 - 23:59 h

Rozpočet:
140 000 €

Pravdepodobný termín výzvy:
September, 2018

Kritéria výberu – technické a profesionálne kapacity:

 • Požiadavka 1: Uchádzač musí mať rozsiahle a preukázateľné skúsenosti so zberom dát, validáciou dát, analýzou dát a rozsiahlym literárnym review.
 • Požiadavka 2: Skúsenosti v ekotoxikológii a endokrinnou disrupciou u stavovcov.
 • Požiadavka 3: Schopnosť poskytnúť tím odborníkov zložený minimálne z 3 osôb v súlade s týmito špecifickými odbornými:
  • jeden expert s minimálne 5-ročnými skúsenosťami v ekotoxikológii a s endokrinnými disruptormi u stavovcov s univerzitným stupňom vzdelania v prírodných vedách;
  • jeden expert s minimálne 5-ročnými skúsenosťami v ekotoxikológii stavovcov s univerzitným stupňom vzdelania v prírodných vedách;
  • jeden expert s minimálne 2-ročnými skúsenosťami v oblasti zberu dát s univerzitným stupňom vzdelania v prírodných vedách.
 • Požiadavka 4: Tím expertov musí mať celkovo vynikajúcu úroveň hovorenej a písanej štandardnej angličtiny.

Ak máte záujem o túto výzvu zašlite v termíne email na adresu [email protected] s uvedením odkazu na výzvu a našpecifikujte uvedené nasledujúce informácie:

 • Vaše meno/názov organizácie a jej adresu;
 • či by ste sa chceli zúčastniť ako fyzická osoba alebo organizácia/ súkromná spoločnosť.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood