Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

26-03-2021

Upozornenie o zmene kontaktného údaja SO pre IROP Košického samosprávneho kraja

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o NFP z územia RIÚS Košického kraja okrem žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Košice získať na adrese [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)