Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2017

Názov predmetu zákazky:

Zakúpenie a dodanie podložky pod kolieskové kreslá/stoličky do AB v Prievidzi

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)