Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p.

Pozn. Súťaž (podľa §117) zverejnená dňa 19-06-2019 názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p bola dňa 04.07.2019 zrušená!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)