Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Vzdelávací program lesnej pedagogiky pre Lesnú školu OZ Levice

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)