Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na grant „Zber dát a informácií o vektoroch a potenciálnych vektoroch Xylella fastidiosa“

11-07-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na grant týkajúci sa zberu dát a informácií o vektoroch a potenciálnych vektoroch Xylelly fastidiosa na Baleárskych ostrovoch.

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 11.9.2017.

Hlavný cieľ výzvy:

Keďže infekčné vektory (hmyz) hrajú kľúčovú úlohu pri epidémiách a šírení X. fastidiosa, úrad EFSA potrebuje zozbierať ďalšie informácie o ich biológii. Tieto informácie, najmä údaje o sezónnom vývoji a životnom cykle vektorov a potenciálnych vektorov, by umožnili EFSA kvantitatívnejší prístup pri hodnotení rizika X. fastidiosa na území EÚ. Okrem toho tieto údaje môžu byť užitočné pri určovaní najlepších možností monitorovania a kontroly vektorov X. fastidiosa, a to ako v konvenčnom, tak aj v ekologickom poľnohospodárstve.
Vzhľadom na nové nedávne prepuknuté nákazy X. fastidiosa na Baleárskych ostrovoch v Španielsku, je hlavným cieľom tejto výzvy zhromaždiť údaje o biológii a životnom cykle potenciálnych hmyzích vektorov X. fastidiosa a identifikovať hlavné vektory zodpovedné za výskyt ohnísk nákazy na Baleárskych ostrovoch.

Špecifické ciele výzvy:

  1. Prispieť k rozšíreniu znalosti o biológii potenciálnych vektorov (hmyzu) X. fastidiosa v Európe
  2. Identifikácia hlavných vektorov (hmyzu) X. fastidiosa spôsobujúcich nákazu na Baleárskych ostrovoch

Popis výzvy a všetky ostatné informácie nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170707

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood