Facebook Statistics

Výzva EFSA na zber vstupných dát do hodnotenia expozície potravinárskych enzýmov – VII. Výzva

26-07-2021

Predmet výzvy: Degradácia laktózy v mlieku a spracovanie mliečnych výrobkov

Komplexná databáza spotreby potravín v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie na identifikáciu spotrebiteľov mliečnych výrobkov so zníženým obsahom laktózy.

V dnešnej dobe sú na trhu široko dostupné výrobky so zníženým obsahom laktózy. Výber kategórií potravín bol preto založený na predpoklade, že spotreba výrobkov so zníženým obsahom laktózy je podobná ako pri mliečnych výrobkoch všeobecne. Výnimku však tvorili syry a jogurty, ktoré sú často prirodzene bezlaktózové. Na základe uvedeného bol týmto skupinám pridelený korekčný faktor (f3), ktorý odráža podiel potravín v jednotlivých kategóriách, ktoré pravdepodobne boli ošetrené potravinárskym enzýmom na degradáciu laktózy.

Okrem iného je cieľom predmetnej výzvy získať spätnú väzbu, aký typ kategórií potravín obsahujúcich srvátku sa vyrába spolu s výrobou mlieka so zníženým obsahom laktózy a sušeného mlieka so zníženým obsahom laktózy. Ako aj či sa srvátka so zníženým obsahom laktózy a /alebo mlieko so zníženým obsahom laktózy používajú pri výrobe počiatočnej dojčenskej výživy a následnej výživy.

EFSA žiada vo výzve spätnú väzbu k informáciám uvedeným v súbore Excel, ktoré sa týkajú kategórií FoodEx (stĺpec B) a súvisiacich technických faktorov pre spracovanie degradácie laktózy (stĺpec D – F).

Dáta by mali byť zaslané priamo úradu EFSA, na emailovú adresu fip@efsa.europa.eu.  Táto mailová schránka predstavuje kontaktný bod v prípade akejkoľvek potreby technickej podpory/usmernenia, ktorý možno využiť pri zasielaní dát.

Termín na zasielanie dát: do 21.08.2021

Inštrukcie ako aj bližšie informácie pre zasielanie dát vo vhodnom formáte sú zverejnené na odkaze Instruction for completing the attached MS Excel ® file a ďalšie informácie tu: VII. Výzva

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood