Výsledky konzultácie členských štátov a EFSA o aplikácii (morskej) soli (chloridu sodného) ako rastlinného fungicídu a insekticídu

03-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)