Facebook Statistics

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2021

19-07-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2021 (ďalej len „VS“), ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 20 z 13. júna 2022.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)