Facebook Statistics
Značka Kvality

Vypuknutie epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách v súvislosti s rybími výrobkami

05-01-2024

Podľa odborníkov z úradu EFSA a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorí uverejnili rýchle hodnotenie ohniska nákazy (rapid outbreak assessment), sú rybie výrobky určené na priamu konzumáciu, najmä údený losos, pravdepodobným zdrojom prebiehajúcej epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách.

V rokoch 2022 až 2023 epidémia zasiahla Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Nemecko a Holandsko, pričom bolo hlásených 17 prípadov a dve úmrtia. Infekcie sa vyskytli najmä u starších ľudí. Historické prípady u ľudí súvisiace s týmto ohniskom boli zistené od roku 2011.

Pokročilé techniky molekulárnej typizácie identifikovali variant Listeria monocytogenes, ktorý bol zistený vo väčšine prípadov v rokoch 2022 - 2023. Analýza údajov naznačuje súvislosť s dvoma zariadeniami v Litve v tom istom období. Zistilo sa, že tieto prevádzkarne uviedli kontaminované rybie výrobky na maloobchodné trhy v Nemecku a Taliansku. Výroba v litovskom závode bola zastavená, čím sa pravdepodobne znížilo riziko nákazy. Údaje týkajúce sa distribúcie kontaminovaných výrobkov v Rakúsku, Belgicku a Holandsku v súčasnosti nie sú k dispozícii.

Experti úradu EFSA a ECDC tvrdia, že na identifikáciu pôvodu kontaminácie sú potrebné ďalšie vyšetrovania. To umožní vnútroštátnym orgánom zaviesť cielené kontrolné a zmierňujúce opatrenia. Odborníci tiež odporúčajú dodržiavať správnu výrobnú prax, hygienické pravidlá a účinnú kontrolu teploty v celom reťazci výroby, distribúcie a skladovania potravín vrátane domácností. Spotrebiteľom sa odporúča udržiavať nízke teploty v chladničkách, aby sa zabránilo potenciálnemu šíreniu baktérií, ako je napríklad Listeria monocytogenes, ktoré by sa mohli nachádzať v potravinách určených na priamu spotrebu.

Odkaz na novú vedeckú publikáciu nájdete na linku:

Tlačovú správu úradu EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood