Výpočet výšky náhrady v peniazoch za pozemky v zriadenej záhradkovej osade

24-06-2008

usmernenie MP SR 6034/97-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)