Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2017 a aktualizácia úloh na rok 2018 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

04-06-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)