Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2016 a aktualizácia úloh na rok 2017 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

22-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)